Ivan Lilleng

Rådgivende kemiingeniør:

påtager sig projektledelse, dimensionering, optimering og fejlfinding, miljøgodkendelser, offentligt støttede projekter med videre.


Projektledelse er en selvstændig og vigtig disciplin. Hvis man som virksomhed eller forvaltning ikke er vant til at gennemføre projekter vil man altid med fordel kunne indgå et samarbejde indtil øvelse er opnået i egne rækker.

Har erfaring så en række opgaver i sær indenfor det teknisk kemiske område kan løses, men løser i øvrigt opgaverne ved bistand fra partnerne i netværket.

Igangværende opgaver

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
 

Lektor teknisk gymnasium
 
Videregående kemi for affaldskraftværker
 
 
Kurser i kemien på kraftværker: Vand, røg og spildevand
 
Miljøgodkendelser og pilotanlæg for termisk behandling af slam.
TK-energi AS
 
Kemi kursus røggasrensning og spildevand
 

Løbende opgaver

 
Beskikket censor procesteknologi
Rådgivning for kraftværk
Publikation næsten færdig: nødvendig og tilstrækkelig vandbehandling.
Planlagte publikationer (forslag modtages)
Udsyring teori og praksis.
Vurdering/test af ”vidunderapparater”