DimensioneringRådgivende kemiingeniør, Ivan Lilleng:
påtager sig dimensionering, optimering og fejlfinding indenfor

Vand til turbineanlæg og cirkulationsanlæg

Dimensionering

Gennemgang af

· vandbehandlingsanlæg,
· aflufter
· tilsætningsstoffer.
· vurdering af korrosion
· udsyring
· – alle de kemisk orienterede opgaver i forbindelse med vand og damp på energianlæg.

Har følgende baggrund om emnet:

· har detaljeret viden om fjernvarmeforeningens- , kraftværkernes- og internationale organisationers krav til vandkvalitet.

· detaljeret kendskab til mange anlæg og til kedelbyggerne.

· Er forfatter til flere bøger og rapporter om vandbehandling.

· Har erfaring fra arbejde hos Dansk kedelforening, Krüger, Vølund, Rambøll, deltagelse i det internationale energiagentur samt et utal af opgaver løst ved brugere.