Fjernelse af lugt


Rådgivende kemiingeniør, Ivan Lilleng:
påtager sig dimensionering og etablering af anlæg til fjernelse af lugt.





Lugt

Anlæg til fjernelse af lugt



· der arbejdes sammen med andre rådgivere som besidder særlig kompetence indefor lugt.

· Ved bioscrubber og biofilter kan tillige tilbydes etablering

Erfaring haves fra
Blandt andet fiskefoder industri.

Opgaverne løses alene eller ved bistand fra partnerne i netværket.