Igangværende opgaver

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
 

Lektor teknisk gymnasium
 
Videregående kemi for affaldskraftværker
 
 
Kurser i kemien på kraftværker: Vand, røg og spildevand
 
Miljøgodkendelser og pilotanlæg for termisk behandling af slam.
TK-energi AS
 
Kemi kursus røggasrensning og spildevand
 

Løbende opgaver

 
Beskikket censor procesteknologi
Rådgivning for kraftværk
Publikation næsten færdig: nødvendig og tilstrækkelig vandbehandling.
Planlagte publikationer (forslag modtages)
Udsyring teori og praksis.
Vurdering/test af ”vidunderapparater”