Ivan Lilleng

Ivan Lilleng


ADRESSE, TELEFON:
Bråby Bygade 12, 4690 Haslev
30 51 83 21 Ivan@Lilleng.dk
FØDSELSÅR:
1954
NATIONALITET:
Dansk
SOCIALT:
Gift, tre børn (1982, 1985 og 1987). Medlem af Faxe byråd:

•Plan og Kulturudvalg
•Teknik og Miljøudvalg
•Næstformand Faxe Forsyning (vand, spildevand og affald)
PROFESSION:
Kemiingeniør
UDDANNELSE:
Danmarks Tekniske universitet 1984
MEDLEMSSKABER:
Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Medlem af Hovedbestyrelsen. Tidligere formand for IDA regions bestyrelse, faggrupper samt medlem af det politikformulerende udvalg: “IDA-tænketank”. Medlem af blandt andet Danske vandtekniske foreninger samt Nace og Gfkoor. Udpeget af Dansk Standard som dansk ekspert i CEN.
SPECIALER:
Miljø- og energiteknik.
NØGLEKVALIFIKATIONER:
Centrale videnområder er inden for teknisk vand, rent vand, forbrændingsteknik, luft og lugtrensning samt slam og affald.CV

2004:
Rådgivende ingeniør.
Egen virksomhed.
Guldager AS
Teknisk chef for Guldager A/S og for Guldager international som omfatter selskaber i Tyskland, Belgien og Schweiz samt repræsentationer i Østrig og Grækenland.
Ansvarsområder er udvikling, patenter, dokumentation, styring og afvikling af leverance projekter som omfatter alle ikke standard anlæg.
Har opbygget en projekt gruppe til afvikling af større projekter indenfor RO-anlæg blandt andet til afsaltning af havvand og rensning af spildevand.
Har 2001 været både projektleder og haft det overordnede ledelsesansvar i forbindelse med ansøgning, kontraktforhandlinger og afvikling af det største europæiske legionella projekt. Projektet er på 5 millioner DKK og omfatter i alt 10 internationale danske og udenlandske partnere.

1999:
RAMBØLL (Rambøll, Hannemann & Højlund A/S)
Gruppeleder i afdelingen for vand og spildevand. Nøgleområder: Tilbudsudarbejdelse, overordnet projektledelse, udvikling af koncept for udlicitering samt løbende bistand til affalds- og fjernvarmeafdeling om vandbehandling og korrosion.

1997:
Ansaldo Vølund AS
Salgs- og marketingchef for Service Divisionen. Nøgleområder: undervisning af driftspersonale, udarbejdelse af undervisnings- og præsentationsmateriale, markedsvurderinger og kontraktforhandlinger. Udvikling af implementering af service koncept.

1996:
I. Krüger AS
Afd.chef for energi og industrispildevand. Afdelingernes produkter omfattede både rådgivning og leverancer indenfor et bredt spektrum med blandt andet: minikraftvarme, termisk forgasning, røggasrensning (ammoniak), lugtrensning (biofiltre, bioscrubbere), diverse industrispildevandsprojekter, herunder rådgivning om teknisk vand blandt andet som intern rådgiver for andre afdelinger i Krüger.

1989:
Dk-Teknik
Projektingeniør og projektleder for en række miljø- og energiprojekter samt fagansvarlig for de kemiske vandanalyser, STP-autorisation for teknisk vand, tilsyn og rådgivning især om vandbehandling og korrosion.

1986:
Niro Atomizer
Udviklingsingeniør med hovedarbejdsområde inden for enhedsoperationer som ekstraktion og inddampning.UDLANDSERFARING:
Diverse lande: Dansk IEA repræsentant i Fluidbedgruppen (86-88)

USA: Undersøgelse af biomassefyring for Fredericia Cellulosefabrik (konferencer og besøg). Markedsvurdering for udstyr til lugtrensning (94)

DDR: Troubleshooting og opstart af vandbehandling på to mellemtrykskedler. (88-89. 4 mdr.)

Finland: Tilbud på røgrensning til Finland (89).

Holland: Produktvurdering af membranudstyr til bakteriefjernelse fra rentvand (94); samarbejde med Twente universitet om biomasseforgasning (88-92).

Skotland: Salg af udstyr til lugtreduktion (95).

Gibraltar: Projektering, tilsyn og senere troubleshooting med vand og dampkredløbet til højtryksanlæg (92-96. Ca. 5 besøg af 1-3 ugers varighed).

Tjekkiet: Markedsvurdering for service. (96. Besøg, virksomhedsvurdering og kontraktforhandlinger).

Korea: Salg af service og undervisning. (97. Besøg og kontrakt).

Taiwan: Tilsyn og bygherrerådgivning om spildevand og teknisk vand ved forbrændingsanlæg (98. 1 md.).

Schweiz, Belgien. Fra 1999 faste besøg 5-10 gange pr. år.

Grækenland, Tyskland fra 1999 faste besøg 1-2 gange pr år.

Desuden diverse konferencer og kortere besøg.

PUBLIKATIONER:
Lærebog (kompendie 80 sider) om teknisk vand. Bog og undervisningsrække rekvireret af Esbjerg Teknikum 1989.

Bogen er under revision og en undervisningsrække er under planlægning efter anmodning fra AUC, Esbjerg (tidligere Esbjerg Teknikum) og Ansaldo Vølund.

Undersøgelse af magnetisk vandbehandling. TV-avisen 1989.

Mindre publikation om tanniner, brug af røggaskondensat som spædevand til kedler, udsyring, bakterievækst både i rent vand og i cirkulerende systemer.

Underviser på en række interne og eksterne kurser samt censor og vejleder ved Købehavns Laborantskole, Købehavns Teknikum og AUC (Ålborg).SPROG:
Tale
Læsning
Skrivning

Engelsk:
Udmærket
Udmærket
Udmærket
Tysk:
Daglig tale
Udmærket
Nogenlunde