Miljøgodkendelser


Rådgivende kemiingeniør, Ivan Lilleng:
påtager sig påtager opgaver indenfor Miljøgodkendelse

Miljø

MiljøgodkendelseFor virksomheder gennemføres ansøgning og myndighedskontakt på alle stadier af miljøgodkendelser.

Har gennemført opgaver for mindre virksomheder med primært at føre dialogen med kommunen og for en stor virksomehed med et stort anlæg, hvor både ansøgning og myndighedskontakt blev løst.

Og har blandt andet et stort netværk

Kontakter haves på partipolitisk niveau (borgerligt) også i folketinget, i ingeniørforeningen samt på diverse fælleskommunale institutioner.