Korrosion


Rådgivende kemiingeniør, Ivan Lilleng: påtager sig opgaver indenfor Korrosion.
Test og forebyggelse.

Korrosion

Korrosion. Test og forebyggelse.

Teknisk vand som fjernvarme og dampanlæg.
Detaljeret viden om vandbehandlingsanlæg som osmose, ionbytning, blødgøring samt tilsætnings stoffer som ammoniak, lud.

Vurdering af korrosion og alle de kemisk orienterede opgaver i forbindelse med vand og damp på energianlæg.

Drikkevand og varmt vand.
Har indgående kendskab til eksisterende metoder som materiale valg, elektrolyse, katolyse og katodisk beskyttelse.

Og har erfaring fra blandt andre
DK-teknik, Rambøll og Guldager AS samt en lang række opgaver.