Test og vudering


Rådgivende kemiingeniør, Ivan Lilleng:
påtager sig test og vurdering af apparater, vurdering af teoretisk baggrund og validitet.

Vurdering

Test og vudering.

Af apparater, vurdering af teoretisk baggrund og validitet og kontraktudformning til sikring af funktion før der betales.

Vand indeholder salte, mineraler, bakterier og en lang række forskellige stoffer og sammenhænge som er komplekse og ikke alle fuldt forstået.

Måske er det faktum, at vandkemi kan være kompliceret, medvirkende til at mere eller mere spekulative og fantastiske teorier fremsættes om vands egenskaber. Fra psykiske fænomener som vitalitet og hukommelse til fysiske som magnetisme og forskellige energifelter.

Selvom sådanne teorier oftest hviler på et særdeles spinkelt teoretisk grundlag sælges der for mange, mange penge hvert år fordi ”der jo ikke kan ske noget ved at prøve”.